ď╬Ď╬├đ└ď╚╚

Photographer's Note

áAvicennaáTomb,áHamadaná
'áAvicenna',áorá(Hojjat-ol-HaqáSheikh-ol-RaisáSharaf-ol-MolkáAbuáAliáHosseiná
EbneáAbdollaháEbneáSina),áwasátheágreatáphilosopher,áscholar,áphysicianáofáIraná
(370-428áAH.).áThisátombáisálocatedáináBuáAliáSq.áHamadan.áTheápresentástructureá
wasáconstructedáinátheáyearsá1946-1951áandásinceáthenáhasábeenárepairedáandá
renovatedáthrice.áLocatedáináanáareaáofá3,090ásq.ám.átheáareaáunderáfoundationá
isá1,792ásq.ám.áTheáfacadeáofátheátombáisáofáhardástone.áThreeáwideástepsáleadá
toátheáporcháwhereáthereáareátenástoneácolumns.áEacháofátheseácolumnsádepictáaá
centuryáfromátheátimeáofátheábirtháofáthiságreatámanáuptoádate.
Theáwideáwoodenádoorsáofátheáporch,áopenátoárevealátheáinterioráwitháitsástoneá
wallsáandáflooring.áTheámaináareaáisásquareáináshapeáandátheátwelveábaseápillarsá
supportingátheátoweráofátheátombáareásituatedáhere.áTheátombáofááAvicennaá
isábetweenátheátoweráandátheátombáofáhisábosomáfriendá'AbuáSaied'.áOnábothátheseá
gravesáareámarbleátabletsáandáinscriptionsáwithánineálinesáinátheá'Sols'áscript.
Onátwoásidesáofáthisávicinity,áareátwoáhalls,áoneáaáconferenceáhalláandátheá
otheráaálibrary.áTheátoweráofátheátombáhasábeenáconstructedáwithácementáandá
piecesáofáhardástone.áInátheámidstáofátheátwelveápanelsáofátheátower,áisáaá
cubicalábronzeáorá'gunámetal'áchestáconicaláatátheátop.áOnátheáfourásidesáofá
whicháareáengravingsáinátheá'Sols'áscript.á
Iná
theáyeará1949,áaáportraitáofáBuáAliáwasádrawnábyáMasteráAboláHassanáSadiqi,á
basedáonáparticularsáobtainedáfromárecords.áInáaccordanceáwitháthisáportrait,á
theástatueáofáBuáAliáSinaáwasásculpturedáináwhiteámarbleáandáaffixedáináBuáAliá
squareáofáHamadan.

(Seeáalsoáaáworkshopáuploadedáforáthisáphoto)
Regards
Amir

fireflyz, bibiweb has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 2571
Points: 4
Discussions
  • None
Additional Photos by Amir Jafary (Amirsun) Gold Star Critiquer/Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 392 W: 49 N: 278] (2122)
View More Pictures
explore TREKEARTH