The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To ymrk: Tşk. (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=746482)

okahraman 05-05-2009 02:26 PM

To ymrk: Tşk.
 
Yağmur merhaba;

bizler her daim geziyoruz, ufak ekipman katkılarıyla senide aramızda görmek isteriz çokda memnun oluruz güzel fotoğraf çekme imkanlarımız oluyor birlikte bişiler yapmak güzel olacaktır iyi günler iyi çalışmalar

Önder Kahraman

ymrk 05-05-2009 02:30 PM

Re: To ymrk: Tşk.
 
Çok teşekkür ederim,valla öyle bir planım var aslında,kesin kararım olunca ilk sizinle paylaşacağım.Sizin için,oraya gelmemde sakıncası yoksa tabi.
Selamlarla,iyi günler Abi,

Yağmur

okahraman 05-05-2009 02:33 PM

Re: To ymrk: Tşk.
 
yok ne sakıncası olacak her zaman beklerim

doğa bizi bekliyor

Önder Kahraman


All times are GMT. The time now is 04:27 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.