The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Jeppe: Mange tak (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=304377)

torben 10-06-2006 10:35 PM

To Jeppe: Mange tak
 
Det tog også mig et par kig at beslutte mig til, at det billede var noget værd, men det siger vel noget om samfundet, hvem der har penge og hvem der ikke har (det er de rige, der har pengene, som den smukke 70'er analyse siger).
Jeg er nu kommet til at holde ret meget af det, så jeg er glad for at du også ser noger i det.

Det med aktiviteten på TE kan jo gå op og ned. Som de fleste (vil jeg tro) havde jeg en meget enthusiastisk første periode med masser af aktivitet, men det kunne jeg ikke opretholde, det blev til for meget gentagelse, så nu er jeg droslet ned på et lavere aktivitestniveau med en fire-fem gange om måneden i stedet for en fire-fem gange om ugen.
Til gengæld tror jeg det er et niveau jeg kan overkomme at holde, for jeg er stadig meget interesseret i TE, og ønsker ikke at droppe det helt.

Jeg håber at du også kan finde en passende balance så vi stadig kan ses nu og da på nettet, det er da meget hyggeligt. Og skriv endelig hvis du kommer til København.

Mht. til TE møde i Brasilien; det lyder jo ret skønt, men jeg er ikke helt sikker på finanserne. Hvis jeg kan skrabe pengene sammen, kunne jeg godt finde på det.


All times are GMT. The time now is 03:01 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.