The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To mcmtanyel: :) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=908639)

ayferaldanmaz 08-13-2013 04:21 AM

To mcmtanyel: :)
 
çok güldürdün Murat sen de gül emi.. gerçekten haklısın, mutlaka oralar da güzeldir ama bence de Akdeniz e ayakları sokmadan yaz yaza benzemiyor, allah kavuştursun diyim bari :) yorumun için çok teşekkür ederim.
iyi haftalar, selamlar
ayfer


All times are GMT. The time now is 08:57 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.