The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To mcmtanyel: Merhaba (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=908554)

alpi1500 08-11-2013 05:19 PM

To mcmtanyel: Merhaba
 
Yorumunuz için teşekkür ederim Murat Bey.Evet Rum Sultanlığı Selçukluların.Merak etmeyin bizim tarihimizi Türkiyede unutturmaya çalışıyorlar , sizinki çok normal :)


All times are GMT. The time now is 02:24 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.