: |
To holmertz: Tack
2016-12-15 06:48
2016-12-15 06:48
by saxo042
To saxo042: kamera
2016-11-20 11:08
2016-11-20 11:48
by holmertz
To Hansaphotos: Tack Erling
2016-06-23 12:12
2016-06-23 12:12
by saxo042
To saxo042: norge...norge...
2016-03-10 08:34
2016-03-10 12:44
by holmertz
To saxo042: gps
2016-02-01 09:49
2016-02-01 01:40
by holmertz
To tyro: Thanks John,
2016-01-19 08:17
2016-01-20 01:37
by tyro
To Kielia: Thanks Harriet
2015-10-23 10:20
2015-10-23 10:20
by saxo042
To boa: ngra kvar
2015-09-21 01:01
2015-09-21 05:49
by holmertz
To Hansaphotos: Tack Erling
2015-08-27 03:37
2015-08-27 03:37
by saxo042
To holmertz: Tack Gert
2015-08-27 03:20
2015-08-27 03:20
by saxo042
explore TREKEARTH